Tek Rent A Car

Dizel Motor Çalışma Prensipleri

Dizel Motor Çalışma Prensipleri

Emme Zamanı 
 
Piston üst ölü noktadan (Ü.Ö.N) alt ölü noktaya (A.Ö.N) doğru hareket ederken emme 
supabı açılır. Pistonun A.Ö.N.ya doğru hareketiyle silindir içersinde hacim büyümesi 
olacağından piston üzerinde bir alçak basınç meydana gelir. Açık hava basıncının, 1 bar 
olması nedeniyle hava emme manifoldu ve emme supabı yolu ile silindire dolar. Emme 
zamanı sonunda silindir içindeki basınç 0,7 − 0,9 bar sıcaklık 80 −120 °C piston alt ölü 
noktaya indiği zaman emme supabı kapanır. Dizel motorlarda emme zamanında silindire 
sadece hava alınır. Böylece birinci zaman yani emme zamanı tamamlanır. Resim 2.2’de 
emme zamanında pistonun durumu ve P−V (basınç-hacim) diyagramı görülmektedir. 
 
Sıkıştırma Zamanı 
 
Piston alt ölü noktadan üst ölü noktaya doğru ilerlerken emme supabı kapanır ve 
piston, önündeki havayı sıkıştırmaya baş1ar. Havanın sıkıştırılması neticesinde basınç ve 
sıcak1ığı artar. Sıkıştırma zamanı sonunda silindir içersindeki havanın basıncı 30 − 45 bar, 
sıcaklığı ise 600 – 900 °C dereceye yükselmiş olacaktır.
 
Ateşleme (İş) Zamanı 
 
Sıkıştırma sonunda piston Ü.Ö.N ’ya yaklaşırken basıncı ve sıcaklığı artmış olan 
havanın içine enjektörden yakıt püskürtülür ve püskürtme sonucu yanma başlar. Yanma 
sonucu açığa çıkan basınç kuvveti pistonun üzerine etkiyerek, pistonu hızla aşağıya doğru 
iter. Yanma başladığında silindir içindeki basınç 60 − 80 bar sıcaklık 2000 °C’dir.
 
Eksoz Zamanı 
 
Ateşleme (iş) zamanı sonunda piston A.Ö.N’ya gelmiştir. Yeni bir çevrime 
başlayabilmek için silindirdeki yanmış gazların dışarıya atılması gerekmektedir. Eksoz 
supabı açılır ve pistonun A.Ö.N’dan Ü.Ö.N’ya doğru hareket etmesiyle yanmış gazlar eksoz 
supabından dışarıya yani egzoz manifolduna gönderilir. Eksoz zamanının sonuna doğru 
basınç 3 − 4 bar sıcaklık 80 − 120 °C’dir.